Začinak Bukovski

Zacinak Bukovski

Tehničke karakteristike 2017

Sortni sastav: Začinak 100 %

Akohol: 13,0 % vol.

Sadržaj šećera: 1,2

Opis

Boja: Zagasito purpurna boja

Miris: Dominantan voćni miris na višnje, nar i borovnice. Pored voća tu su i arome mente. Miris je veoma svež, sa jakim napadom i izuzetnom koncentracijom aroma.

Ukus: Na nepcima je vino mekano, umereno puno, sveže i voćno. Tanini su postojani i veoma dobro polirani i u odličnom balansu sa živahnim kiselinama. Završnica je voćna, uz blagi ton čokolade i umereno duga.

Vina Negotinske Krajine